Bota flygrädsla

Den effektivaste behandlingen mot flygrädsla och flygfobi är kognitiv beteendeterapi, KBT. De allra flesta kan flyga utan några stora problem efter sin behandling.


bota flygrädsla

90 procent av de som gått i KBT-behandling för sin flygfobi kan klara av att flyga igen.

Därför mår du dålig när du flyger

När du är rädd för något så svarar kroppen med ångest. Kroppen läser bara dina tankar och kan inte känna skillnad på om det är en fantasi eller en verklighet som du tänker.

Men om tankarna beskriver ett hot på något sätt så svarar kroppen på detta genom att hamna i ett kämpa/fly-läge. Stresshormonerna sprutar ut i kroppen, hjärtat pumpar snabbare, du får tunnelseende och tankeblockeringar.

Få hjälp att hantera tankar och rädslor

Så för att bli av med din flygrädsla så måste du visa dig själv att flygning inte är ett hot. Och även få hjälp med att hantera dina rädslor. Detta kan du göra med hjälp av kognitiv beteendeterapi.

Bara några få sessioner krävs

KBT är en väldigt effektiv behandlingsmetod vid flygrädsla och de allra flesta kan flyga igen utan några stora problem. Oftast krävs det ungefär 3-5 behandlingssessioner men väldigt många känner att de blir bättre bara efter ett samtal.

Exponera dig för rädslan

Under terapin är det viktigt att gradvis exponera dig för det som väcker rädslan. Och när du väl känner rädslan så får du lära dig att hantera denna med hjälp av olika strategier så som avslappnings- eller andningsövningar.

Information om flygplan och flygning

Genom att få fakta och kunskap om flygning och dess säkerheter ingår också i behandlingen. Så som varför det låter som det gör och vad som händer vid turbulens och liknande.

Flyg på riktigt

Under behandlingen är det också väldigt bra att faktiskt flyga. Ju mer du utsätter dig själv för det du är rädd för så kommer ångesten att försvinna.

Det värsta du kan göra är att undvika det du är rädd för. Då förstärker du bara upplevelsen av att flygning är farligt.