Medicin vid flygrädsla

Många som lider av flygrädsla undrar om det finns någon lugnande medicin. Och ja, det finns medicin som lindrar ångest. Men det är inte den bästa lösningen på din flygrädsla. Inte heller alkohol. Däremot med KBT blir hela 90 procent botade.


medicin vid flygrädsla

Medicin kan lindra tillfälligt men aldrig bota.

Om du är väldigt rädd för att flyga så kan du diskutera detta med din läkare. Det kan ju faktiskt vara så att din flygrädsla grundar sig en större ångestproblematik.

Medicin kan lindra ångest…

Vid ångest så finns det medicin som kan lindra. Dock är detta tillfälligt. Medicin kan inte behandla långsiktigt vid fobier.

… men KBT är bättre

Däremot så finns det effektiva behandlingar för att bli av med din flygrädsla. Så som kognitiv beteendeterapi. Av alla flygrädda som fått KBT kan 90 procent flyga utan större besvär efter behandlingen.

Alkohol används som lugnande men rekommenderas inte

Många använder alkohol som en form av självmedicinering. Detta eftersom många känner sig lugnare av alkohol.

Däremot så rekommenderas inte detta eftersom din rädsla inte försvinner utan istället vidmakthålls eftersom du använder alkohol. I din hjärna så fortsätter du att förstärka att det är någonting farligt att flyga och att du behöver ha alkohol för att klara detta.

Det är istället viktigt att kunna känna sig trygg, utan alkohol. Att flygning är ett väldigt säkert sätt att resa och att det inte är något som du behöver vara rädd för.