Lugnande svar på frågor från flygrädda

Risken för att ett flygplan skulle krascha är oerhört minimalt liten. Om motorn stannar så kan ett plan flyga på enbart en motor. Och om båda motorer stannar kan planet glidflyga. Det har aldrig skett en krasch på grund av turbulens, och alla flygplan som flyger över vatten kan flyta.


1. Hur stor är risken att flygplanet kraschar?

flygrädd

Om ett flygplan träffas av blixten så leds den elektriska laddningen ut från skrovet igen. Instrumenten är jordade och påverkas inte.

Risken är så liten som 1 på 11 000 000. Flyger du varje dag måste du alltså flyga i
29 000 år innan du sitter på ett flygplan som kraschar.

2. Vad händer om en motor stannar?

Alla flygplan har minst två motorer och alla trafikflygplan kan flyga med enbart en motor. Däremot så landar man alltid vid närmsta flygplats om detta sker för att alltid sätta säkerheten först.

Att båda motorer skulle stanna är nästan omöjligt. Men om detta skulle ske kan planet glidflyga 20 gånger den höjd som planet befinner sig på.

3. Har det skett olyckor på grund av turbulens?

Nej, det har aldrig skett en krasch på grund av turbulens. Däremot kan du skada dig om du inte spänner fast dig med säkerhetsbältet.

4. Kan blixten slå ner i ett flygplan?

Ja, men flygplanet påverkas inte av detta. Det är lika säkert att sitta i ett flygplan som att sitta i en bil när det blixtrar.

5. När är det som störst risk att det sker en olycka?

”Flest” incidenser har skett vid landning.

6. Vilken plats i planet är säkrast?

Det beror helt på vilken typ av olycka. Men generellt kan man säga att platser nära nödutgångar eller huvudutgångar är säkrast.

7. Kan ett stort jetplan nödlanda på vatten?

Ja, planet kan flyta tillräckligt länge för att alla ska hinna utrymmas. Alla plan som flyger över vatten är certifierade för att kunna flyta. Dessutom har de flytvästar och uppblåsbara livflottar.